Untitled Document

Cirkel te huur
Prijsvraag Eenvoud
Prototype Bootwoning
Wonen op Water
Studielandschappen NHL
Ierland
Recente projecten
Woning EVA-Lanxmeer Culemborg
Uitbreiding woonhuis Breukelen
Gorssel, woonboerderij
Vroege projecten
De Realiteit
Meerzicht

   
  Untitled Document

Prototype Bootwoning

Het prototype is bedoeld om te tonen wat we verstaan onder een bootwoning. Voorzover mogelijk voldoet het aan de bouwvoorschriftenen en is het levensloopbestendig en duurzaam. Het voorziet voor een groot deel in de eigen voorzieningen als drinkwaterbereiding, rioolwaterzuivering, warmte en elektriciteitsvoorziening door middel van zonne-energie. Het prototype heeft een tijdelijke ligplaats aan de Harlingertrekweg 82 te Leeuwarden. Het prototype wordt vooral gebruikt worden als woonlaboratorium voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

zuidgevel met zonnecollectoren en PV cellen

bovenverdieping

dak van binnenuit

loopplank in oostrichting

loopplank in westrichting

westgevel

 
   
Untitled Document

 

 

   
english