Untitled Document

Over Bart Jan van den Brink
Noordelijke Hogeschool
Waar ik woonde
Cuba
Jachthaven de Zwemmer

   
  Untitled Document

Waar ik woonde

Van 1977 tot 2009 woonde ik officieel in de woongroep op het Van Markenplein 2 in Delft..Elke bewoner, in het begin waren het er negen, op het eind zes op dit had hier een eigen ruimte, bestaande uit een of twee kamers. Het sanitair was gemeenschappelijk, evenals de keuken en een woonkamer. Belangrijk bindend element was de gemeenschappelijke maaltijd. De leeftijd van de bewoners schommelde meestal zo rond de 30 jaar, maar er zijn uitschieters geweest van 8 tot 60 jaar.

Ik ben 30 jaar betrokken geweest bij "Gistkanbeter". Gistkanbeter was een actiegroep van omwonenden van de DSM-Gist in Delft en Rijswijk, waaraan elke omwonende, tot in een wijde omgeving, kon deelnemen. De groep kende geen formele organisatiestructuur.

De werkgroep streefde naar een schone en veilige woonomgeving van Delftse locatie van DSM-Gist. In eerste instantie ging de groep ervan uit dat een schone en veilige omgeving, met behoud van het bedrijf op de huidige plek, tot de mogelijkheden behoorde. De schone omgving is inmiddels bijna bereikt. De laatste tijd vonden we het aspect veiligheid de zwakke schakel.

een foto van de huizen J.C. van Markenplein 1,2 en 3 lang geleden

achtergevel

tuinhuis

 
   
Untitled Document

 

 

   
english